እስከ ሰኔ 30 ድረስ ሄዳችሁ እንድትፈርሙ የተደረገ ጥሪ

በሀገር ውስጥም ሆነ በመላው ዓለም ላላችሁ የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አ.ማ ባለአክሲዮኖች ሚያዝያ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ከዉል እና ማስረጃ ጋር በመተባበር ለባለአክሲዮኖች ህጋዊ የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ የሰጠን መሆኑ ይታወቃል። 


ሆኖም በተለያየ ምክንያት እስካሁን ማድረግ ያልቻላችሁ ባለአክሲዎኖች ቦሌ ቅርንጫፍ ውልና ማስረጃ ብርሃኔ አደሬ አጠገብ ያለው ህንጻ 3ኛ ፎቅ መስኮት ቁጥር 13 ላይ በመገኘት በስራ ሰአት በመሄድ መፈረም የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን ።

  “በመሆኑም ባለክሲዮኖች በእለቱ ሲመጡ ማሟላት ያለበቸው ነገሮች”


  • መታወቂያ ወይንም መንጃፈቃድ ወይንም  ፓስፓርት ከነዚህ አንዱን መያዝ ይቻላል የታደሰ እና ዋናውንና ኮፒ በማድረግ መያዝ 
  • ከቢሮም ሆነ ከባንክ ሲገዙ የተዋዋሉቡትን ውል እና የከፈሉበትን ደረሰኝ 
  • በውክልና የተገዛ ከሆነ የውክልና ሰነዱንና የተወካይ መታወቂያ
  • ለልጆች የተገዛ ከሆነ የልደት ሰርቲፊኬትና የወላጅ ወይንም ህጋዊ አሳዳጊ መታወቂያ
  • በድርጅት ስም የተገዛ ከሆነ የድርጅቱን ሰነዶች


ሌላው ቀሪክፍያ ያልከፈሉ መክፈል የሚችሉ በመክፈል ከላይ በተቀሰው ቦታ ላይ መፈረም እንደሚቻል እናሳውቃለን ።

  ቶሎ በተራዘመው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተጠቀሙ! 

ለማንኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ይደውሉልን። 0976005100 

Leave a Comment

Required fields are marked *

Your name:
Email:
Website | Blog:
Your tought:

Let's Turn Your Vision into Reality: Contact Ashewa Today!

Ready to unleash the power of technology for your business? We're here to help you transform your ideas into game-changing solutions.


Schedule a Free Consultation

Discuss your project needs and get expert advice from our team.


Request a Quote

Get a tailored proposal based on your specific requirements.


Explore our Case Studies

See how we've helped businesses like yours achieve success.

Reach us through (Phone, Email, Telegram or WhatsApp Chat).


Join our Community

Stay informed about the latest tech trends and industry insights


Don't wait

Contact us today and let's start building something amazing together!

Ashewa Technology Solutions SC
We typically replies within an hour

Kasse Assefa
Hi there 👋

How can we help you?
×
Chat with Us